Wednesday, 30 March 2011

CARA-CARA HENDAK MENDIDIK ANAK MENGHORMATI ORANG TUA .

v Nurul Sofie bt Azizlan
v 2k3  / 2011
Ø CARA-CARA HENDAK MENDIDIK ANAK MENGHORMATI ORANG TUA .
     Anak – anak diminta menghormati orang yang lebih tua , lebih – lebih lagi ibu bapa  masing – masing . Islam mendidik kita supaya lebih lemah – lembut , bersopan santun dan berbudi bahasa apabila berhadapan denga orang tua .
     Sifat – sifat terpuji ini hendaklah dipupuk awal – awal lagi sebab “ kalau hendak meluntur buluh , biarlah dari rebungnya . “  Apabila peribadi seseorang anak sudah terlentur dengan baik sejak awal – awal lagi , tidaklah sukar hendak  mencorakkannya apabila sudah besar .
     Ibu bapa dan orang tua haruslah menunjukkan teladan yang baik . Maksudnya , ibu bapa yang menghormati orang tua , mereka akan menjadi contoh kepada anak – anak . Percakapan dan tingkah laku orang tua menjadi contoh kepada anak – anak .
     Satu lagi cara hendak mendidik anak – anak menghormati orang tua ialah memberi peluang dan kesempatan kepada mereka berbuat sesuatu . Dalam hubungan ini , kita jangan berkata “JANGAN “ . Tindakan ini akan membantutkan perkembangan fikiran dan emosi . Akhirnya mereka akan marah dan tidak langsung menghormati orang tua .
     Ibu bapa juga harus bersikap tegas terhadap anak – anak . Kalau hitam ,  katakan hitam . Kalau putih , katakan putih . Setiap apa yang dinyatakan mestilah dikotakan . Kalau ada pergeseran pendapat diantara suami isteri , pertengkaran janganlah dilakukan  di hadapan anak – anak .
    Mulalah dengan nasihat . Beri contoh teladan daripada apa yang diketahui dari sejarah agama Islam . Kalau sudah terpaksa , maka tindakan merotan  wajarlah  dilakukan . Tujuannya ialah untuk memberi kesedaran dan keinsafan kepada anak – anak supaya mereka menghormati orang tua .   Ibu bapa haruslah memberi nasihat dan sekaligus menjadi contoh keperibadian yang baik sebagai cara – cara yang paling berkesan untuk mendidik anak supaya menghormati orang tua .

No comments:

Post a Comment